Ekosystém naděje – metodický seminář

Jak využít environmentální žal jako spojence na cestě k odolnosti?

Dnešní svět je plný dynamických změn. Postupující klimatická krize, klesající biodiverzita a do toho okolo nás probleskují sociální i ekonomické problémy. Tyto krizové situace mohou probouzet spoustu emocí, nejistot, pochybností a polarizaci v nás samých i ve společnosti.

  • Na kurzu budeme zkoumat, jak náročné prožitky spojené s krizí využít jako spojence k rozvíjení odolnosti i regeneraci nás samých, komunit i světa.
  • „Líbí se mi žití. Někdy jsem byl divoce zoufalý, zkroušený, plný zármutku, ale skrze to všechno stále zcela jistě vím, že jen být naživu je velká věc.“ — z knihy Agatha Christie
  • Kurz bude veden jak sebezkušenostně, tak metodicky, abyste vše, co zažijete, uměli použít při své práci s druhými. Pomocí prožitkových cvičení, sdílení, práci s tělem a symptomy nebo imaginací se naučíte vytvářet nové postoje k měnícímu světu.
  • Našimi základními východisky pro práci budou gestalt psychoterapie a procesově orientovaná psychologie. Při individuálních a skupinových aktivitách v seminární místnosti a na zahradě využijeme nástrojů ekoterapie a principů metody Work that reconnects Joanny Macy.

Pro koho je kurz určen?

* terapeuty,
* průvodce pracující s lidmi a skupinami, vzdělavatele v oblasti klimatické změn
* pracovníky environmentálních organizací a členy klimatických hnutí, lidi zapálené do ochrany životního prostředí

Cena

Cena za dvoudenní kurz je 4200 Kč
* v ceně jsou náklady na místo, lektorné a drobné občerstvení

Místo a čas

Setkání proběhne v Komunitním centru a zahradě Kotlaska (Nad Kotlaskou I., 180 00 Praha 8, www.kckotlaska.cz).
– jde o krásné přírodní prostředí rozmanité komunitní zahrady s pohodlným zázemím prostorné a vytopené seminární místnosti, to vše v dochozí vzdálenosti od metra.

Kurz oba dny začíná v 9:00 a končí v 17:00.

Přihláška

Přihlašujte se, prosím, do 6. března 2024: https://forms.gle/CCcpUmYCjMGgb5Gs5

Lektoři:

Kurz provedou lektoři a terapeuti Klidem – institut pro ekoterapii, z. ú.

Mgr. Zdeňka Voštová

Absolvovala výcvik v integrativní psychoterapii a kromě klasické psychoterapie poskytuje emocionální podporu lidem, na které doléhá tíha environmentální krize. Pravidelně na toto téma pořádá přednášky a prožitkové workshopy pro psychoterapeuty, lidi aktivní v environmentálních hnutích i pro širokou veřejnost. Věří, že emocím a vnitřnímu světu lidí je třeba věnovat péči a pozornost stejně tak jako velkým systémovým změnám a že jedno od druhého nelze zcela oddělit. Je členkou International Ecopsychology Society.

Ing. Tomáš Hawel

Vše, co v životě dělal, souvisí s lidmi a přírodou. Nejdříve byl lesníkem v chráněných územích. Aby podpořil ochranu vzácných lesů, začal vzdělávat lidi a facilitovat komunity. Od roku 2012 se věnuje rozvoji týmů, leadershipu a řešení konfliktů pomocí zážitkové pedagogiky. Má výcvik v Somatickém koučování a je studentem druhé, závěrečné fáze Diplomovaného výcviku v procesově orientované psychologii. Kromě koučovací a terapeutické praxe pracuje v sociálních službách.